Silnoprúdové rozvody, elektroinštalácie ,revízie vtze , montáž kamerových a zabezpečovacích systémov paradox ,montáž satelitných a televíznych systémov .

Zabezpečujeme silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie pre priemyselné, polyfunkčné a obytné objekty. Projekty realizujeme na kľúč, od návrhu až po realizáciu.

Dodáme a nainštalujeme časti silnoprúdových elektroinštalácii ako rozvádzače, a taktiež nízkonapäťové podzemné a nadzemné prípojky.

Postup pri realizácii elektroinštalácii:

  1. vypracujeme návrh silnoprúdovej infraštruktúry a predbežnú kalkuláciu projektu;
  2. pripravíme a poradíme návrh na správne zhotovenie elektrických rozvodov bez nákladného prerábania;
  3. projekt zrealizujeme;
  4. vykonáme revízne kontroly a vystavíme revízne správy.

Portfólio nami realizovaných zákaziek siaha od malých stavieb, cez rodinné domy až po väčšie bytové jednotky. Skúsenosti máme s elektroinštaláciou pre chladenie v obchodných domoch Billa a Kaufland .

Každý projekt, bez výnimky realizujeme so všetkými legislatívnymi náležitosťami a v najvyššej kvalite.

Svoju prácu vždy odvedieme na 100%.