SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY,
ELEKTROINŠTALÁCIE.
REVÍZIE,
BLESKOZVODY,
SERVIS A OPRAVA

Navrhujeme, montujeme, servisujeme elektroinštalácie pre malých a stredných klientov.

Naše služby Kontakt

Na jednotlivé činnosti pre montáže, rekonštrukcie,
opravy a servis vyhradených technických zariadení vlastníme príslušné oprávnenia.

Zárukou kvality vykonaných prác je odbornosť našich pracovníkov,
ktorí vlastnia osvedčenia pre práce na vyhradenom technickom zariadení.