Naša firma od roku 2011 pracuje v oblastiach:

  • elektroinštalácie
  • rekonštrukcie a opravy elektroinštalácií
  • montáž a rekonštrukcie bleskozvodov
  • montáž LED-RGB osvetlení
  • výroba rozvádzačov
  • od roku 2018 vykonávame revízie vyhradených technických zariadení elektrických, E2A
  • revízie ručného náradia elektrických spotrebičov a strojov

V júni 2019 sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzením

Na jednotlivé činnosti pre montáže, rekonštrukcie, opravy a servis vyhradených technických zariadení vlastníme príslušné oprávnenia. Zárukou kvality vykonaných prác je odbornosť našich pracovníkov, ktorí vlastnia osvedčenia pre práce na vyhradenom technickom zariadení.